Filmy

Piknik Bezpieczenstwa - Projekt ,,Bezpieczny Dolnoślązak" cz.2

W piątek, 26 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Pikniku Bezpieczeństwa. Organizacja wydarzenia była nagrodą od Urzędu Marszałkowskiego dla naszej szkoły za jedną z trzech najlepiej przygotowanych inicjatyw w ramach realizacji programu "Bezpieczny Dolnoślązak". Impreza zorganizowana została w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie i pomimo pochmurnej pogody można uznać ją za niezwykle udaną. W części oficjalnej, wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły, Dorota Jakusztowicz. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Żmigród, Robert Lewandowski, który pogratulował szkole wyróżnienia .W uroczystości oprócz Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wicedyrektor DODN we Wrocławiu Małgorzaty Matusiak, wzięli udział: kierownik Referatu Oświaty Janina Pastwik, dyrektor Zespołu Szkół Dwujęzycznych Katarzyna Lech, przedstawiciele Komisariatu Policji w Żmigrodzie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczególne podziękowania zostały skierowane do uczniów