Gazetka "Na Ukos" jest kontynuatorką dawniejszego „Piekiełka”. Od początku swego istnienia powiązana była z Samorządem Uczniowskim i biblioteką szkolną. Redakcja jest stworzona z dzieci z klas IV - VI oraz opiekunów. Pomimo, że redaktorzy się zmieniają, tematy pozostają wciąż te same: ważne wydarzenia z życia szkoły, problemy nastolatków, ekologia i przyroda, porady, rozrywka, dowcipy, informacje sportowe.

Publikowane są tu również utwory młodych talentów – szkolnych „pisarzy” i „poetów”. Przygotowywanie pisemka od wydania początkowego rozwijało się jak całe piśmiennictwo od przepisywania ręcznego, przez przepisywanie na maszynie, aż do dzisiejszego pisania na komputerze. W chwili obecnej jedynie strona tytułowa jest nadal wykonywana ręcznie, zaś pozostałe elementy są tworzone na komputerze, drukowane i „formatowane” za pomocą kleju i nożyczek.

Zapraszamy do lektury. :)

Przypominamy jednocześnie, że pełne wydanie gazetki to wydanie papierowe.

Zapraszamy na swoje łamy wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia na temat szkoły, którzy piszą, rysują lub rymują.