Terminy i tematyka spotkań z rodzicami 2019 / 2020

  Szkolny Zestaw Programów Nauczania 1

  Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2

  Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2017

  Regulamin przyznawania ocen punktowych z zachowania w klasach 4-8

  Statut Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

  Program wychowawczo- profilaktyczny

  Szkolny Zestaw Podręczników dla klas 1 - 8

   Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2019 / 2020.


Przedmiotowe Zasady Oceniania 

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Język polski

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Język Obcy Nowożytny 4-8

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Zajęcia komputerowe

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Informatyka

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Matematyka

  Przedmiotowe zasady oceniania - Historia i społeczeństwo

  Przedmiotowe Zasady Oceniania- Historia

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Muzyka

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Plastyka

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Technika

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Geografia

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Fizyka

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Chemia

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Biologia 4-8

  Przedmiotowe Zasady Oceniania - Edukacja wczesnoszkolna


 

Zobacz również