Godziny pracy pedagoga szkolnego


Poniedziałek 8.00-11.45

Wtorek 10.15-15.00

Środa 8.00 - 14.00

Czwartek 8.00-15.00 (na 2., 5. i 7. godzinie lekcyjnej - zajęcia z uczniami)

Piątek 8.00 - 15.00 (na 5. i 7. godzinie lekcyjnej - zajęcia z uczniami)