AAA
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej przy ul.Batorego

Roczna tematyka zajęć świetlicowych

Regulamin dowozu uczniów do szkoły 

Autobusy - Przywozy

Autobusy - Odwozy

W roku szkolnym 2018 / 2019 świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 

Batorego 6.30-16.00

Szkolna 7.00-15.30