Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców


Przewodniczący

Urszula Sobala

Sekretarz

Dorota Kaczor

Zastępca

Dominika Ulidowska

Skarbnik

Aneta Ratajewska

Członkowie: 

Natalia Kowalczyk

Anna Bagińska

Joanna Kowalewska

Karolina Suwalska 

 


Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje, iż składka w bieżącym roku szkolnym nie uległa zmianie

i wynosi 30 zł. 

Konto bankowe Rady Rodziców 

BS Żmigród

56 9598 0007 0000 1560 5000 0101

Konto bankowe Rady Rodziców


Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Rady rodziców za rok szkolny