Tutaj powinien być opis

„Twoje dane – Twoja sprawa”

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie bierze udział w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) „Twoje dane – Twoja sprawa”. Szczegóły programu znajdują się na stronie https://www.uodo.gov.pl/

Program skierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Celem programu jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Przedsięwzięcie realizowane jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także Biura Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) ujętych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Koordynator projetu: Anna Wołoszyn