Tutaj powinien być opis

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Rodzice.
 
W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do
Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
 
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa list (na dole strony).
 
Z poważaniem
 
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
 
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny