Tutaj powinien być opis

WARSZTATY CYBERNAUCI

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w ramach programu "Bezpieczna+" Ministerstwa Edukacji Narodowej.

17 -18 października w naszej szkole odbyły się warsztaty dla całej społeczności szkolnej. Zajęcia z klasami VIII D, VIII E i VII B, nauczycielami oraz rodzicami prowadził trener projektu „Cybernauci”.

Uczniowie uzyskali informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności z mediów społecznościowych, a także dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Ponadto zdobyli informacje na temat tego, jak można chronić prawa autorskie w sieci.

Rodzicom uświadomiono, jak ważna jest rozmowa z dziećmi o zagrożeniach i co może się stać, gdy dziecko korzysta z Internetu w sposób nieostrożny.

Nauczyciele mogli usystematyzować wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Ponadto mogą wykorzystać na lekcjach materiały edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z TIK, które znajdują się na stronie projektu (www.cybernauci.edu.pl). Katalog pozwala na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi metodami, obejmującymi m.in. adresatów materiałów, zakres tematyczny, licencje.

Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i technologii komunikacyjnej będą nadal kontynuowane w naszej szkole, ponieważ musimy nauczyć się właściwego korzystania i reagowania na zagrożenia, które ze sobą niesie nowoczesna technologia.

koordynator projektu w szkole: Anna Wołoszyn