XII Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich

16 marca 2018 r. odbyło się w naszej szkole XII Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Powiatu Trzebnickiego pod hasłem |POLSKA - NASZA OJCZYZNA". Naszą szkołę reprezentowali Hanna Pabich, Zofia Popadeńczuk i Kacper Ziętek oraz opiekun szkolnego samorządu uczniowskiego Pani Barbara Robińska.

 

Forum  prowadziła przewodnicząca SU - Joanna Kmiotek z kl. VII. W spotkaniu udział wzięło 54 uczniów wraz z 12 opiekunami z następujących szkół: SP Barkowo, SP Korzeńsko, SP Nr 2 Oborniki Śląskie, SP Nr 3 Oborniki Śląskie SP Osolin, SP Powidzko, SP Psary, SP Radziądz, SP Skokowa, SP Uraz, SP Żmigród.

 

Forum młodych działaczy samorządowych uświetniła obecność zaproszonych gości, takich jak: Starosta Powiatu Trzebnickiego – p. Waldemar Wysocki, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego – p. Jerzy Trela, Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego - p. Małgorzata Matusiak,  Wiceburmistrz Gminy Żmigród - p. Zdzisław Średniawski, Radny Rady Powiatu Trzebnickiego – p. Paweł Oleś, Radna Rady Miejskiej w Żmigrodzie = p. Agnieszka Ptak, Sołtys wsi Korzeńsko  - p. Stanisław Łobocki, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP w Korzeńsku – p. Sylwia Hanczyn oraz przedstawiciele lokalnych mediów – "Wiadomości Żmigrodzkich" i Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 

Forum rozpoczęło się koncertem inauguracyjnym w wykonaniu uczniów kl. II i V pod opieką p. Lidii Ratajczyk. Oficjalnego otwarcia Forum dokonał Dyrektor szkoły - p. Mirosław Motwicki. Z organizacją i programem Forum zapoznała zebranych opiekunka SU - p. Gabriela Maziarz. Następnie uczeń klasy VI – Paweł Musiał przedstawił referat pt.  Jubileusz 20-lecia gazetki szkolnej "Spod Ławki". Zgodnie z programem samorządy uczniowskie kolejno prezentowały się w referatach "Gdybym był burmistrzem, wójtem, starostą.." oraz  przygotowanych występach artystycznych pt. "Ojczyzna w tańcu, wierszu lub piosence". Duże wrażenie na zebranych zrobił występ naszej uczennicy kl. V - Aleksandry Drąg, która zaprezentowała piosenkę pt. "Ojczyzno ma". Różnorodność przygotowanych wystąpień wzbudziła zachwyt publiczności, która nagradzała młodych wykonawców wielkimi brawami. Pierwszą część Forum zakończyło wystąpienie Starosty Powiatu Trzebnickiego – p. Waldemara Wysockiego, który z wielkim wzruszeniem odniósł się do patriotyzmu samorządów uczniowskich.

 

Podczas półgodzinnej przerwy  kawowej uczestnicy Forum mogli zwiedzić stoiska prezentujące działalność SU oraz plakaty konkursowe przygotowane przez poszczególne reprezentacje szkół pt. "Polska – moja ojczyzna". Zarówno opiekunowie jak i uczniowie mogli wymienić się doświadczeniami. Zaproszeni goście z zainteresowaniem obejrzeli dorobek samorządów uczniowskich. Opiekunowie mieli niełatwe zadanie, ponieważ musieli dokonać w przerwie oceny plakatów.

 

W drugiej części Forum kolejne samorządy uczniowskie szkół powiatu trzebnickiego kontynuowały swoje wystąpienia. Zdecydowanie większość szkół przygotowała piosenki, które wzbudziły zachwyt publiczności. Pod koniec Forum p. Gabriela Maziarz ogłosiła wyniki Powiatowego Konkursu na Plakat "Polska – moja ojczyzna". Oto wyniki:

 

I miejsce - SP im. Unii Europejskiej w Urazie
II miejsce - SP im. ks. J. Twardowskiego w Powidzku
III miejsce - SP w Skokowej

 

Nagrodzone szkoły otrzymały dyplomy i upominki, natomiast wszystkie uczestniczące samorządy uczniowskie otrzymały dyplomy za udział w Forum SU. Kilka ciepłych słów do uczestników Forum skierował radny Powiatu Trzebnickiego – p. Paweł Oleś. Podsumowania Forum dokonał Wiceburmistrz Gminy Żmigród – p. Zdzisław Średniawski. W swoim wystąpieniu z wielkim zachwytem pogratulował uczniom  ciekawych wypowiedzi nt. "Gdybym był burmistrzem, wójtem,..." Spotkanie SU z pewnością dostarczyło wszystkim uczestnikom satysfakcji i inspiracji do dalszego działania. Tradycyjnie już z okazji Forum SU wydano Biuletyn, w którym zawarto przemyślenia uczniów n/t "Gdybym był burmistrzem, wójtem, starostą,...".

 

Głównym sponsorem X Forum SU było Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wsparte przez  Firmę Geodezyjną ”ARGEO s.c.” ze  Żmigrodu  oraz Radę Rodziców SP im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku.


Opublikowano: 18 marca 2018 20:51

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 101

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony