Regulamin przyznawania ocen punktowych z zachowania w klasach 4-8

Statut Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

Program wychowawczo- profilaktyczny

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas 1 - 8

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2018/2019

SZPN 2014 - 2017

SZPN 2015 / 2018

SZPN 2016 / 2019

SZPN 2017 / 2021 kl. 7- 8

SZPN 2017 / 2022

SZPN 2018 / 2020

SZPN 2018 / 2023

Kryteria oceniania obcego języka nowożytnego w kształceniu zintegrowanym

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Przyroda

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Język polski

PZO - Język Obcy Nowożytny 4-8

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Zajęcia komputerowe

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania - Historia i społeczeństwo

Przedmiotowe Zasady Oceniania- Historia

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Plastyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Technika

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Geografia

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2017

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Fizyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania - Chemia

Konsultacje z rodzicami kl. I - III 2018 / 2019

Zobacz również